Katma Deger Vergisi Iadesi Tasdik Raporlarinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Iliskin Sirküler Yayimlandi.

Katma Deger Vergisi Iadesi Tasdik Raporlarinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Iliskin Sirküler Yayimlandi.

13.11.2019 tarihli ve YMM / 2019-1 sayili Sirkülerle, Yeminli Mali Müsavirlik Tasdik Raporlarinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkinda Genel Teblig çerçevesinde, yeminli mali müsavirler tarafindan verilecek tüm Katma Deger Vergisi Iadesi Tasdik Raporlarinin 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Sirkülere ulasmak için tiklayiniz.