Makale Yazar(Ekrem Öncü)

Ekrem Öncü
30.10.2019 00:00:00

Vergi davalarinda af niteliginde düzenleme kalici hale gelecek ve mahkemelerin yükü hafifleyecek!

30 Ekim 2019, 15:02 ---

Henüz yasalasmayan ve önemli vergi düzenlemeleri içeren taslagin en dikkat çekici maddelerinden biri de süphesiz ki 213 sayili Vergi Usul Kanunu (VUK)’nunda yeniden düzenlenen mülga 379’uncu maddede yer verilen düzenlemedir. Buna göre, vergi davalarinda davadan vaz geçildiginde tutarin bir miktari ödenerek davalar sonuçlandirilmis olacaktir.

Düzenlemeye göre,

Vergi/ceza ihbarnamesine karsi süresinde açilan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açik kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açik kararlarda (Danistay’in bozma karan üzerine verilen kararlar hariç);

Kaldinlan vergi tutannin %60’i, tasdik edilen vergi tutannin tamami ile tasdik edilen vergi tutanna iliskin vergi ziyai cezasinin %75’i,

Bagli oldugu vergi asli dava konusu yapilmayan veya 359 uncu maddede yazili fiillere istirak nedeniyle kesilen vergi ziyai cezalan ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalanmn kaldirilan tutannin %25’i ve tasdik edilen tutannin %75’i,

Buna göre vergi mahkemesini kazanan bir mükellef davadan vazgeçecek olur ise vergi tutarinin %60’ini ödeyecek cezalardan kurtulacaktir. Gecikme faizi de ödenecektir. Örnegin bir mükellef hakkinda sonradan incelemeye dayanarak 1.000.000 TL vergi asli ve 1.000.000 TL vergi ziyai cezasi kesildi ve mükellef de bu davayi vergi mahkemesinde kazandi ise, mükellef diyebilecektir ki 600.000 TL vergi aslini ve gecikme faizini ödemek istiyorum ve davadan vazgeçmek istiyorum. Mükellef kazandigi dava için %60 ödeme yaparak temyiz asamasinda davayi kaybetme riskini göze almamis olacaktir.

Ancak indirim sadece %60 orani olmayacaktir. Mükellefler bu tutarlari süresinde ödeyecek olur ise asagida açiklanacagi üzere %20 daha ekstra indirimden yararlanacaklardir. Örnegimizde 600.000 TL ödenecek idi. Bu tutarin %80’i olan 480.000 TL süresinde  gecikme faizi ile birlikte ödenirse ödenecek toplam rakam bu tutar olacaktir.  

Örnegimizde davayi kazanan mükellef temyizde davayi kaybedecek olur ise 1.000.000 TL vergi aslini (gecikme faizi ilave edilecektir) ve 1.000.000 TL de vergi ziyai cezasini ödemek zorunda kalacaktir.

Ancak vergi mahkemesinde davayi kaybeden mükellefler davadan vazgeçmek ister ise (yani temyize gitmek istemezse)  vergi aslinin tamamini ödeyecek,  sadece vergi ziyai cezasinin %25’ini ödemeyecektir. Örnegimizde kaybedilen davadan vazgeçilirse vergi asli olan 1.000.000 TL (gecikme faizi de ayrica ödenecektir) ile vergi ziyai cezasi olan 750.000 TL ödenecektir.

Düzenlemenin ikinci bendine göre de davada kazanilan cezalar için %25 ve kaybedilen cezalar için de %75 ödeme yapmak gerekecektir.

Mükellef için geçerli olan kanun yoluna basvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarinin tümü için kanun yolundan vazgeçildigine iliskin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi sartiyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildigi tarih itibariyla baskaca bir isleme gerek kalmaksizin tahakkuk eder.

Bu sekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarinin %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi sartiyla, vergi ve ceza tutarindan %20 oraninda indirim yapilir. Su kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarinda indirim yapilmaz. Indirim hükmünden yararlanilabilmesi için dava konusu yapilan ve bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalan ile gecikme faizlerinin birlikte bu fikra kapsaminda ödenmesi sarttir.

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargi merciine gönderilir ve bu dilekçenin vergi dairesine verildigi tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan vazgeçildigi halde istinaf veya temyiz yoluna basvurulmasi durumunda ise bu basvurular incelenmez.

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyai cezasi için bu maddeye göre yapilan tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammi da dâhil tutarlar bu madde hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir.

Bu madde uyarinca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya iliskin kararlarda hükmedilen yargilama giderleri, avukatlik ücretleri ve fer’ileri karsilikli olarak talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapilamaz.

Bu maddenin uygulamasina iliskin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanliginca belirlenir.

Getirilecek bu düzenleme özellikle Istinaf Mahkemeleri ile Danistay’in is yükünü hafifletecektir. Mükellefler bakimindan da nefes almalarini saglayacak bir düzenleme niteligindedir. Nitekim, davayi kaybetmenin sonuçlari çok agir olabiliyor ve mükellefler dogacak olan mali yükün altinda ezilebiliyor. Af kanunlari ile birkaç yilda bir yapilan düzenleme böylece kalici olarak kanuna girmis olacaktir.

Kaynak : http://www.finansgundem.com/yazarlar