Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26/2
Esas Numarası 2/1554
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/01/2017
Teklifin Başlığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; 3308 sayılı Kanun kapsamındaki çıraklar ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staj yapan öğrencilerin çıraklık ve staj sürelerini borçlanabilmeleri ve çıraklık ile staj başlangıç tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınması öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KOMİSYONDA
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 10/01/2017 Komisyonda
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 10/01/2017 Komisyonda
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 10/01/2017 Komisyonda

Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mustafa Hüsnü BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi Konya İlk İmza Sahibi
(2/1554 ) Bilgileri