Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26/2
Esas Numarası 1/803
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/01/2017
Tasarının Başlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında 30/6/2016 tarihinde imzalanan ve 19/8/2016 tarihli 6742 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma ile düzenlenen Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ve bu Üniversitenin resmi bütçesine katkı sağlamak üzere Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KOMİSYONDA
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 11/01/2017 Komisyonda
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 11/01/2017 Komisyonda

(1/803 ) Bilgileri