10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar ile İktisadi Kamu Kuruluşlarınca 5.000/30.000 TL Üzeri Düzenlenecek Faturalar Hakkında Duyuru

10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellerde Yer Alan Idare, Kurum ve Kuruluslar ile Iktisadi Kamu Kuruluslarinca 5.000/30.000 TL Üzeri Düzenlenecek Faturalar Hakkinda Duyuru

 

Baskanligimiza iletisim kanallarimiz üzerinden iletilen sorular kapsaminda asagidaki açiklamalarin yapilmasi ihtiyaci dogmustur.

Bilindigi üzere, 509 Sira No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi’nin “IV.2.4.3. e-Arsiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunlulugu Getirilen Diger Faturalar” baslikli bölümü ile faaliyeti geregi fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arsiv Fatura uygulamasina dahil olmayanlarca 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalarin, vergiler dahil toplam tutarinin 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açisindan vergiler dahil toplam tutari 5.000 TL’yi) asmasi halinde, söz konusu faturalarin “e-Arsiv Fatura” olarak Baskanlikça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlulugu getirilmistir.

Söz konusu Tebligin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasina Geçis Zorunlulugu” baslikli bölümünün “c” bendinde “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluslar ile iktisadi kamu kuruluslarinin e-Fatura uygulamasindan yararlanma zorunlulugu, usul ve esaslari Muhasebat Genel Müdürlügü’nce tespit edilen Bütünlesik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenir.” hükmüne yer verilmektedir.

Bu baglamda, 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayili Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluslar ile iktisadi kamu kuruluslarinin elektronik belge uygulamalarina geçis zorunluluklari ile usul ve esaslari Muhasebat Genel Müdürlügü’nce belirleneceginden, söz konusu kurum ve kuruluslarin 5.000 / 30.000 TL ve üzeri satislar için Baskanlik e-Belge portali üzerinden e-Arsiv Fatura düzenleme zorunluluklari, ilgili Genel Müdürlükçe düzenleme yapilana kadar bulunmamakta olup, istege bagli olarak ilgili e-Belge Portali üzendin e-Arsiv Fatura düzenlenebilecegi ise tabiidir.

Duyurulur.
Kaynak : https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html